Metodisk slurv om helsetjenester på nett

I artikkelen “Vil ha helsetjenester på nett”  hos Teknologirådet heter det i ingressen:

Ni av ti nordmenn ønsker å kommunisere med fastlegen sin over internett.
– Helsevesenet bør få én felles inngangsportal på nett, sier Teknologiråds-direktør Tore Tennøe.

Denne påstanden er basert på en undersøkelse foretatt av Response Analyse Oslo for Teknologirådet. Hvis man føler lenke til denne artikkelen, fremgår noe mer informasjon om metodikken bak undersøkelsen:

Et landsrepresentativt utvalg på 1098 personer fra 17 til 84 år har svart på den elektroniske spørreundersøkelsen…

Spørsmålet er da: er det et landsrepresentativt utvalg hvis man kun baserer seg på dem som svarer på elektroniske undersøkelser? En ting som er helt sikkert, er at man ikke kan si at “9 av 10 nordmenn ønsker…”. Siden undersøkelsen gjelder bruk av elektroniske hjelpemidler er det en åpenbar svakhet at (sannsynligvis) kun de som bruker elektroniske hjelpemidler har mulighet til å svare. Når det er sagt er det veldig mangelfull informasjon om metodikken brukt i undersøkelsen, så man kan ikke være bastant her. Viktige momenter er hvordan man har valgt ut respondenter, hvordan man har kontaktet dem, og ikke minst hvor mange som har unnlatt å svare.

Metodikken i undersøkelsen er det vanskelig å si noe konkret om siden veldig lite informasjon om den er tilgjengelig. En ting er dog sikkert, artikkelen som har dedusert at “9 av 10 nordmenn…” burde si noe om datagrunnlaget for påstanden. At undersøkelsen var foretatt elektronisk er essensielt. Kanskje burde det heller stå “9 av 10 nordmenn som svarer på elektroniske undersøkelser ønsker…”